Obec Tučapy leží asi 8 km severovýchodně od města Soběslavi v okrese Tábor v nadmořské výšce 455 m.

Poprvé je ves připomínána již ve 14. století. Z té doby také pochází zdejší kostel svatého Jakuba. Jeho barokní podoba je výsledkem úprav provedených po požáru v roce 1724. Jednolodní chrám má v západním průčelí hranolovitou věž.
Zámeček staršího založení byl přestavěn v roce 1893.
Jako pozůstatek po židovském obyvatelstvu se dochovalo několik původních židovských domků.

V obci se narodil dirigent a hudební skladatel Karel Ančerl, jehož připomíná pamětní deska.

Asi 2,5 km severozápadně od Tučap leží ves Brandlín se stejnojmenným zámečkem.