Písecká radnice byla postavena na místě bývalého hradního příkopu. Dvoupatrová stavba má dvě hranolové věže završené vysokými lucernovými helmicemi. V průčelí jsou alegorické sochy od L. Hubera z roku 1764 představující Spravedlnost, Sílu a Trpělivost.