Obec (675 m n.m.) leží asi 4 km jihozápadně od Kaplice v okrese Český Krumlov na jihovýchodním svahu vrchu Poluška (919 m).

Nejstarší zmínky o vsi pocházejí z poloviny 14. století. Původní osada náležela k hradu a statku Pořešín. Od 15. století se ve vlastnictví Omlenic vystřídala řada majitelů z řad nižší šlechty. Ve druhé polovině 18. století ves částečně patřila klášteru klarisekČeském Krumlově, později ji společně se sousední Omleničkou zakoupil klášter ve Vyšším Brodě.

Z památek Omlenic a sousední Omleničky patří mezi nejvýznamnější barokní kostel svatého Jana Nepomuckého v Omleničce. V Omleničce také bývala tvrz z první poloviny 14. století, která byla koncem století 16. přestavěna na renesanční zámek. Ten postupně prošel několika stavebními úpravami.
V Omlenicích je památník obětem Transportu smrti.
V Omleničce bývaly lázně s pramenem železité vody.