Bývalé lázeňské městečko Hojná Voda se nachází 7 km jihozápadně od města Nové Hrady v okrese České Budějovice. Leží v Novohradských horách na svahu Vysoké v nadmořské výšce 794 m.

První zmínky o vsi pocházejí z poloviny 16. století. V roce 1564 tu byly při údajně léčivém prameni založeny lázně zvané Vilémova Hora. Ve své době byly velmi významné a tak se zde léčili i přední představitelé české šlechty (Petr Vok a Vilém z Rožmberka, hrabě Zrinský, někteří členové rodu Buquoyů). V roce 1653 byla obec zvaná již Hojná Voda povýšena na městečko. V 17. století zde stávala i sklářská huť.

V letech 1893 - 1910 sem často zajížděl spisovatel Zikmund Winter, který zde napsal podstatnou část svého proslulého románu Mistr Kampanus.

Asi 4 km jihovýchodně od vsi se rozkládá stejnojmenná přírodní rezervace, jedna z nejstarších u nás.
Z obce je možný dobrý výstup na Kraví horu (953 m) a Kuní horu (925 m) s výhledy do okolí.