Dírná leží asi 10 km východně od Soběslavi ve výšce 460 m nad mořem. Nad vsí se vypíná do výšky 500 m vrch Třebějická hůrka.

Historie vsi zasahuje do 14. století. Již tehdy zde stávala tvrz, na níž sídlili rytíři Rutové z Dírné. Jejich potomci zde žili až do první poloviny 17. století. Dalšími a zároveň posledními majiteli byli Vratislavové z Mitrovic.

Stará tvrz v průběhu historie zanikla. Vratislavové však vystavěli v Dírné v 18. století barokní zámek, který je opevněn příkopem tesaným ve skále a sousedním Zámeckým rybníkem. K zámku patřil i místní pivovar a lihovar. Zámecký park je upraven v anglickém stylu.
Na návsi stojí budova radnice s barokním štítem. Proti ní se nachází gotický kostel svatého Vavřince ze 14. století, který byl později několikrát upravován. Na východní straně návsi je budova barokního špýcharu z 18. století. Na západním okraji vsi stojí při silnici sloupová boží muka (17. století).