Městečko Chvalšiny leží v příjemné krajině pod Blanským lesem asi 9 km severozápadně od okresního města Český Krumlov v nadmořské výšce 673 m.

První zmínky o vsi pocházejí z roku 1263. Tehdy Chvalšiny věnoval Přemysl Otakar II. právě založenému klášteru ve Zlaté Koruně. Po husitských válkách v 15. století přešla obec do majetku rodu Rožmberků.

Významnou památkou Chvalšin je kostel svaté Máří Magdaleny. Pozdně gotická stavba z let 1487 - 1507 je pozoruhodná síťovou klenbou v hlavní lodi a hvězdicovitou klenbou v presbytáři. Vybavení kostela je převážně barokní.

Četné archeologické nálezy v okolí dokládají osídlení zdejší krajiny již v době laténské.

Významným rodákem z Chvalšin byl stavitel Schwarzenberského plavebního kanálu inženýr Josef Rosenauer.

Asi dva kilometry jihovýchodně od Chvalšin se nachází zámecký areál Červený Dvůr s rozsáhlým parkem a naučnou stezkou.