Obec Zadní a Přední Zvonková leží na pravém břehu Lipenské vodní nádrže asi 8 km jižně od Horní Plané v okrese Český Krumlov ve výšce 810 m nad mořem.

Dnes téměř zaniklou obec Zvonkovou tvořily ještě po 2. světové válce dvě části - Přední Zvonková a Zadní Zvonková. Rozlehlá ves Zadní Zvonková byla po odsunu Němců odsouzena k zániku a zůstal po ní pouze zdevastovaný kostel. Podobný osud postihl i Přední Zvonkovou. Zatímco Zadní Zvonková byla zcela zničena, Přední Zvonková "přečkala" období totalitního zřízení.

Ze Zadní Zvonkové se do konce 20. století dochovalo pouze torzo kostela svatého Jana Nepomuckého z konce 18. století. Koncem 19. století byl novogoticky přestavěn, ve druhé polovině 20. století však, podobně jako řada dalších objektů v bývalém pohraničním pásmu, propadl zkáze. Až na přelomu 20. a 21. století byl rekonstruován, opraven a znovu vysvěcen. Zvelebení se dočkal i sousední hřbitov.

Ve Zvonkové často pobýval spisovatel Johannes Urzidil. Připomíná jej zde malé muzeum.

Přístup do Zvonkové umožňuje přívoz přes LipnoHorní Plané a silnička, po které mohou z Bližší Lhoty do Zvonkové dojet i motorizovaní návštěvníci. Do Bližší Lhoty se lze dostat i po silnici z Nové Pece. Pěší turisty dovede z Bližší Lhoty do Zvonkové trasa zelené a modré turistické značky s napojením na červenou v bývalé Zadní Zvonkové.

Okolo bývalé Zadní Zvonkové vede trasa Schwarzenberského plavebního kanálu.