Klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie je trojlodní gotická bazilika s přečnívající příčnou lodí. Byla založena kolem roku 1300 a do současné podoby upravena barokně v letech 1663 - 1667. V pětiboce uzavřeném presbytáři je rozměrná nástropní malba Nanebevzetí Panny Marie z druhé poloviny 18. století.
Chrám je sklenut valenými lunetovými klenbami.

Hlavní monumentální oltář pochází z roku 1772, na něm je kopie deskového obrazu Madony zlatokorunské (originál z doby kolem roku 1410 je umístěn v Národní galerii v Praze). Zařízení kostela je rokokové.