Dnes již zaniklá osada Hůrka, dříve též Česká Huť (990 m), ležela asi 10 km severovýchodně od Železné Rudy nad Jezerním potokem, který vytéká z nedalekého jezera Laka.

Území, na němž ves stávala, bylo prodána v roce 1732 Eleonorou z Mansfeldu skláři Janu Jiřímu Hafenbrädlovi. Ten zde postavil sklářskou huť a později majetek rozdělil dalším sklářům stavějícím v okolí nové hutě. Pro potřeby sklárny zde byl vybudován i umělý kanál, kterým se přiváděla voda z jezera Laka. V roce 1801 byly všechny díly opět spojeny a koupeny Jiřím Kryštofem Abelem, jenž zde postavil novou zrcadlovou huť.
V osadě stával kostel svatého Vincence z roku 1788. V roce 1820 vystavěl Jiří Kryštof Abel vedle kostela rodinnou kapli svatého Kříže s kryptou, v níž byly uloženy ve skleněných rakvích ostatky členů rodiny. V roce 1920 zde bylo celkem 23 rakví.
Po roce 1945 bylo německé obyvatelstvo vysídleno a osada zanikla. Do dnešní doby se dochovaly pouze romantické ruiny kaple, jež sloužila svým účelům asi 130 let.

Přístup ke kapli je možný po trase modré turistické značky z osady Nová Hůrka (asi 2 km).