Zřícenina hradu Velešín se nachází na pravém břehu Malše asi 1,5 km východně od centra stejnojmenného městečka.

Hrad Velešín byl založen ve 13 století zřejmě Přemyslem Otakarem II. Od roku 1387 byl i s nedalekým stejnojmenným městečkem v majetku Rožmberků. O sto let později byl opuštěn a rychle se změnil ve zříceninu.
Hrad tvořily dvě hlavní části - předhradí a vlastní vnitřní hrad. Předhradí bylo od vnitřního hradu oddělené dvěma příkopy. Vnitřní hrad tvořila obranná věž a obytný palác.
Do dnešní doby se dochovaly pouze fragmenty tohoto kdysi rozsáhlého hradu: v terénu je zřetelný příkop, za ním část románské kaple a torzo obranné věže.

Zřícenina je přístupná z obce Sedlce (asi 1 km od Svatého Jana nad Malší směrem na Velešín) neznačenou polní cestou od hostince (asi 1 km).