Nevelká zřícenina kdysi rozsáhlého hradu Prácheň se rozkládá na vrcholu stejnojmenného kopce (504 m n. m.) nad údolím řeky Otavy asi 2,5 km jihozápadně od města Horažďovic.

Původně na zalesněném ostrohu stávalo slovanské hradiště a nejpozději od 11. století knížecí správní hrad, po kterém byl nazván celý kraj - Prácheňsko. Hrad byl ve druhé polovině 13. století opuštěn a na začátku 14. století (1315) na jeho pozůstatcích Bavor III. ze Strakonic začal stavět nový gotický hrad. Protože však veškeré správní funkce v kraji přešly na blízké Horažďovice, nenabyl již hrad bývalého významu a v polovině 16. století zanikl. Dodnes se dochovaly pouze základy obvodových zdí.

Z Práchně, podobně jako z řady dalších historicky významných míst Čech, byl použit kámen jako jeden ze základních kamenů při stavbě Národního divadla v Praze.
Asi 0,2 km od zříceniny stojí u parkoviště kostelík svatého Klimenta ze 13. století.

Zřícenina je přístupná po zelené značce z Horažďovic (3 km) nebo z Velkých Hydčic (3 km) nebo po silnici z Horažďovic do Velkých Hydčic s odbočkou vpravo asi 3 km od Horažďovic.