Pozůstatky hradu Janštejn (Janův kámen, někdy též Janův hrad) se nacházejí asi 6 km jižně od Horní Cerekve a asi 2 km východně od Horních Dubenek.

Hrad byl vybudován pravděpodobně někdy okolo roku 1315, když vznikalo počátecké panství. V roce 1358 Štepán z Březnice prodal Janštejn s městečkem Počátkami moravskému markraběti Janu. Hrad byl patrně rozbořen za husitských válek, kdy v okolí zanikla řada vesnic a osad.
Do současnosti se zachovaly skrovné pozůstatky hradu, dolní část věže a zbytky hradby.

Zřícenina je přístupná po trase žluté turistické značky, která odbočuje vlevo ze silnice z Horních Dubenek do Batelova asi 2 km za vesnicí. Od silnice je vzdálena asi 150 m.

U Horních Dubenek porazil 7. listopadu 1423 Menhard z Hradce oddíl táborského vojska vedený Janem Hvězdou z Vícemilic. V místech, kde se bojovalo, se dodnes nacházejí části zbraní, podkov a kovových oděvních součástí. U  lesního rybníka vzdáleného asi 500 m od jižního okraje vsi (nazývaného také "Krvavý" – podle toho, že prý po bitvě zrudla voda krví padlých bojovníků) je památníček připomínající tuto událost.