Rozsáhlá zřícenina gotického hradu Dívčí kámen, zvaného též Maidštejn či Menštejn, se rozkládá na stejnojmenném skalnatém výběžku nad ústím Křemežského potoka do řeky Vltavy asi 10 km severovýchodně od Českého Krumlova v výšce 585 m nad mořem.

Na Dívčím kameni stávalo pravděpodobně výšinné sídliště již ve střední době bronzové (asi 1500 let před Kristem). Roku 1349 tu Rožmberkové založili stejnojmenný hrad, jehož stavba trvala přes 40 let. Dívčí kámen byl obýván jen poměrně krátce. V první polovině 15. století byl ještě opevňován, v 16. století se jej Petr Vok rozhodl dále neopravovat, hrad byl opuštěn a zpustl.

Zřícenina je v dobrém stavu, avšak do současnosti se dochovaly jen základní stavební části hradu s mohutnými zdmi tyčícími se do desetimetrové výšky. Ze zříceniny je výhled do údolí Vltavy a na zbytky bývalého podhradí.

Zřícenina hradu Dívčí kámen leží ve stejnojmenné přírodní rezervaci, která je součástí Chráněné krajinné oblasti Blanský les. Rezervace byla vyhlášena zejména na ochranu 70 m vysokého granulitového ostrohu a skalní stěny proti hradu.

Dívčí kámen je dostupný po žluté značce z Holubova (asi 3 km) nebo po červené turistické značce - ze Zlaté Koruny (asi 5 km), z Boršova nad Vltavou (asi 14 km) nebo od železniční zastávky Třísov (asi 1,5 km). Cestou z Třísova je zřícenina při pohledu z vrchu dobře vidět v celé své mohutnosti.

Okolo hradu vede trasa naučné stezky Třísov - Dívčí kámen - Holubov popisující zajímavosti blízkého okolí.
Asi 400 m od Třísova směrem k Dívčímu kameni jsou zachovány pozůstatky keltského oppida s dobře patrnými valy a příkopy.